Funmed

FunMed är en franchisekedja med funktionsmedicinska kliniker med anslutna vårdgivande läkare. FunMed har varit verksamma inom funktionsmedicin sedan 2014 och har för närvarande kliniker i Göteborg och Stockholm.

Våren 2020 hjälpte vi på mkmedia FunMed med att uppdatera deras hemsida och se över kommunikationen gentemot deras kunder. Målet var att förtydliga vad funktionsmedicin handlar om samt göra sidan till ett bra och enkelt verktyg för FunMed att själva skriva och publicera texter i. Tillsammans med FunMed har jag skapat en tydlig och pedagogisk plattform med en smidig navigering för användaren.

FUNMED.SE