Maneterna

I serien “Under the surface” så illustrerar jag olika djur som lever under ytan. Tanken är att de olika djuren ska representera olika känslor som vi ibland gömmer för omvärlden i den mask vi bär. På det sättet kan jag bearbeta dessa komplexa kännslor genom att sätta ett ansikte på dom i form av vattendjur.

De är gjorda i tusch och akvarell på papper i en storlek av 40 gånger 28 tum.

“Maneterna” handlar om hur man blir gamla med någon och beroende av varandra.