Marulken

Inom konseptet “Under the surface” så illustrerar jag olika djur som lever under ytan. Tanken är att de olika djuren ska representera olika känslor som vi ibland gömmer för omvärlden i den mask vi bär. På det sättet kan jag bearbeta dessa komplexa kännslor genom att sätta ett ansikte på dom i form av vattendjur.

De är gjorda i tusch och akvarell på papper i en storlek av 40 gånger 28 tum.

Verket “Marulken” bearbetar denfrustrerande känslan i att tampas med en självbild som inte stämmer överens med det utseende som man får lära sig är rätt, av omvärlden.