Stayble Therapeutics

Stayble Therapeutics utvecklar en unik injektionsbaserad behandling mot kronisk ryggsmärta orsakad av diskdegeneration och de genomgår just nu en klinisk testning i Sverige.

Mitt uppdrag var att designa ett visuellt uttryck för Staybles Therapeutics på webben. Hemsidan ska finnas till för forskare/läkare, för investerare samt till människor som vill delta i de kliniska studierna. Så det var en utmaning att tala till så olika målgrupper samtidigt. 

staybletherapeutics.com