Vicore Pharma

Vicore Pharma är ett särläkemedelsbolag med fokus på patienter med lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ. 

För mkmedia har jag hjälpt Vicore att se över sin kommunikation mot såväl investerare som patienter. Arbetet har fokuserats på att ta fram en ny hemsida med en tydlig IR-del med koppling till Cision. Då hemsidan innehåller mycket information har vi arbetat mycket med att optimera tillgängligheten för besökarna genom bra struktur och tydlig navigering.

VICOREPHARMA.COM